Mobiele applicaties

Privacy Statement and Terms of Use for Yardi Mobile Apps (Last updated October 14, 2014)

Privacyverklaring en Gebruiksvoorwaarden voor Yardi Mobile Apps (Voor het laatst bijgewerkt op 14 oktober 2014)
Sinds 1982 leggen Yardi Systems, Inc. en de aangesloten bedrijven (“Yardi”) zich toe op het ontwerpen, ontwikkelen en ondersteunen van software voor het beheer van investeringen in vastgoed en voor het beheren van vastgoed. Yardi biedt complete, zakelijke oplossingen voor iedere vastgoedmarkt. De Yardi Mobile App (“Yardi Mobile App” of “App”) waarop deze Privacyverklaring en Gebruiksvoorwaarden (samen de“Privacyverklaring” of “Voorwaarden”) van toepassing zijn, is slechts een component van het innovatieve technologieplatform van Yardi voor vastgoed.

Bij Yardi doen we er alles aan om de privacy van personen te beschermen en om de veiligheid te waarborgen van informatie die wordt verzameld, overgedragen of gehost door of op onze technologie. In dat kader hebben we voordat u de Yardi Mobile App kunt gaan gebruiken uw toestemming nodig voor het verzamelen, gebruiken en uitwisselen van informatie door Yardi zoals beschreven staat in deze Privacyverklaring voor Yardi Mobile Apps. Daarnaast dient u te verifiëren of u als persoon een Geautoriseerde Licentiehouder voor Yardi-technologie bent.

Belangrijk is om te vermelden dat deze Privacyverklaring geen beschrijving geeft van de privacypraktijken van klanten van Yardi. Een Geautoriseerde Licentiehouder zoals verder hieronder beschreven wordt en gebruikt wordt in deze Voorwaarden, betekent zowel de klant van Yardi die een partij is bij een Geautoriseerde Licentieovereenkomst en de geautoriseerde persoon (ja, hopelijk u) of de persoon die is aangewezen door die Geautoriseerde licentiehouder om Yardi-technologie gebruiken onder een Geautoriseerde Licentieovereenkomst. Met andere woorden: u bent waarschijnlijk de werknemer van een Geautoriseerde Licentiehouder (een van Yardi’s klanten) en deze Privacyverklaring geeft geen beschrijving van hoe uw werkgever, of de Geautoriseerde Licentiehouder indien van toepassing, informatie mag gebruiken of uitwisselen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot informatie die u invoert in de Yardi Mobile App of andere informatie over uw apparaat. Als u meer wilt weten over hoe uw werkgever (of nogmaals, de Geautoriseerde Licentiehouder indien van toepassing) de informatie mag gebruiken die wordt ingevoerd in of op andere wijze gekoppeld is aan het gebruik van deze App door u, dient u navraag te doen bij uw werkgever (of een andere Geautoriseerde Licentiehouder indien van toepassing) – in ieder geval niet bij Yardi.

YARDI MOBILE APPS ZIJN UITSLUITEND BESTEMD VOOR GEAUTORISEERDE LICENTIEHOUDERS
Lees deze Privacyverklaring en Gebruiksvoorwaarden voor Yardi Mobile Apps zorgvuldig door voordat u deze Yardi Mobile App gaat openen, downloaden of gebruiken. Yardi Mobile Apps worden uitsluitend door onze Geautoriseerde Licentiehouders beschikbaar gesteld om te downloaden en te gebruiken. Wanneer u deze Yardi Mobile App downloadt of gebruikt, dan: (1) staat u ervoor in en garandeert u dat u een Geautoriseerde Licentiehouder bent voor alle Yardi-technologie die u opent en Gebruikt via de Yardi Mobile App, en (2) stemt u ermee in zonder beperkingen of voorbehoud gehouden te zijn aan deze Voorwaarden en erkent en aanvaardt u uitdrukkelijk dat Yardi informatie zoals beschreven in deze Privacyverklaring mag verzamelen, gebruiken en uitwisselen. Indien u geen Geautoriseerde Licentiehouder bent, of indien u een Geautoriseerde Licentiehouder bent maar u geeft geen toestemming om of aanvaardt niet zonder beperkingen en voorbehoud gehouden te zijn aan deze Voorwaarden, bent u niet bevoegd om deze Yardi Mobile App te openen, te downloaden of te gebruiken.

Het begrip (i) “Geautoriseerde Licentiehouder” zoals gebruikt in deze Voorwaarden, betekent een licentiehouder voor Yardi-technologie (waarvan hieronder een definitie volgt) onder een schriftelijke overeenkomst, ofwel in de hoedanigheid van een klant (“Geautoriseerde Klant als Licentiehouder”) of van een deelnemend consultant uit het Onafhankelijke Consultantnetwerk van Yardi (“Geautoriseerde Consultant als Licentiehouder”); (ii) “Geautoriseerde Licentieovereenkomst” betekent de schriftelijke overeenkomst tussen Yardi en een Geautoriseerde Licentiehouder met betrekking tot Yardi-technologie; (iii) “Zakelijke doeleinden” betekent: (A) het beheer door een Geautoriseerde Klant als Licentiehouder of het Beheer tegen betaling (zie onderstaande definitie) van de vastgoedportefeuille van een Geautoriseerde Klant als Licentiehouder voor de boekhouding, het Vastgoedmanagement en aanverwante zakelijke doeleinden van alleen die Geautoriseerde Klant als Licentiehouder; of (B) uitsluitend de implementatie en trainingsdiensten door een Geautoriseerde Consultant als Licentiehouder ter ondersteuning van het Gebruik van Yardi-technologie door een Geautoriseerde Klant als Licentiehouder; (iv) “Beheer tegen betaling” betekent het beheren van een vastgoedportefeuille onder een contract tussen de eigenaar of eigenaren van het vastgoed en een Geautoriseerde Klant als Licentiehouder; (v) “Yardi-technologie” betekent technologie van Yardi, met inbegrip van, maar niet beperkt tot software (inclusief deze App) en gerelateerde updates, online websites en diensten, gebruikershandleidingen, documentatie, producten, inhoud en ander materiaal dat beschikbaar wordt gesteld aan een Geautoriseerde Licentiehouder onder een Geautoriseerde Licentieovereenkomst; en (vi) “Gebruik” betekent het geautoriseerde gebruik van een Yardi Mobile App door een Geautoriseerde Licentiehouder met het doel om uitsluitend de bijbehorende Yardi-technologie te openen en te gebruiken die bedoeld is om te interopereren met een dergelijke App en waarvoor de Geautoriseerde Licentiehouder een licentie heeft via de Geautoriseerde Licentieovereenkomst, en uitsluitend voor de Zakelijke Doeleinden van de Geautoriseerde Licentiehouder. Daarnaast betekenen de begrippen “u” of “gebruiker” zoals genoemd in deze Voorwaarden een Geautoriseerde Licentiehouder voor een Yardi Mobile App.

VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN DOOR U VERSTREKTE INFORMATIE
Gebruikers van Yardi Mobile Apps voeren allemaal dezelfde informatie in de Yardi Mobile App in die gebruikers ook zouden moeten invoeren in het bijbehorende Yardi-technologiecomponent wanneer zij de bijbehorende Yardi-technologie vanaf hun kantoorcomputer zouden openen en gebruiken. Op de vertrouwelijkheid en andere plichten van Yardi – de beperkte rechten om dergelijke informatie te gebruiken en uit te wisselen met derden – zijn de voorwaarden van de Geautoriseerde Licentieovereenkomst van toepassing.

Net zoals wanneer u Yardi-technologie gebruikt op een kantoorcomputer, moet u om Gebruik te kunnen maken van deze Yardi Mobile App uw gebruikersnaam en wachtwoord invoeren die gekoppeld zijn aan uw aangewezen of geautoriseerde Gebruik van Yardi-technologie als Geautoriseerde Licentiehouder (gezamenlijk “Inloggegevens”). Uw Inloggegevens worden beschouwd als Vertrouwelijke Informatie volgens uw Geautoriseerde Licentieovereenkomst met Yardi en mogen uitsluitend worden gebruikt voor de Zakelijke Doeleinden van de Geautoriseerde Licentiehouder. U stemt ermee in: om (a) correcte, nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken wanneer dit gevraagd wordt in het inlogscherm; en om (b) dergelijke informatie te bewaren en bij te werken, zodat deze te allen tijd correct, nauwkeurig, actueel en volledig is.

WACHTWOORDEN EN BEVEILIGING
U dient zelf te waarborgen dat uw Inloggegevens vertrouwelijk blijven en u stemt ermee in om uw Inloggegevens niet bekend te maken aan of te delen met derden en om uw Inloggegevens en deze Yardi Mobile App niet voor ongepaste doeleinden te gebruiken. U stemt er mee in om (i) Yardi en/of uw werkgever (of een andere Geautoriseerde Licentiehouder indien van toepassing) onmiddellijk op de hoogte te stellen van gebruik door onbevoegden van uw Inloggegevens of van andersoortige inbreuk op de veiligheidsvoorschriften, en om (ii) te waarborgen dat u aan het einde van iedere sessie met de Yardi Mobile App uzelf afmeldt. U bent aansprakelijk voor verlies en schade die ontstaat als u zich niet aan de voorschriften van dit artikel houdt.

VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN INFORMATIE OVER UW APPARAAT
Yardi Mobile Apps verzamelen beperkte informatie over uw apparaat, zoals het modelnummer van het apparaat en het versienummer van het besturingssysteem. Yardi Mobile Apps gebruiken deze beperkte informatie uitsluitend om de Yardi Mobile App zo optimaal mogelijk te laten werken. Een Yardi Mobile App die bijvoorbeeld op een iPad is gedownload, toont mogelijk meer informatie uit de database die gekoppeld is met Yardi Voyager dan dezelfde Yardi Mobile App die op een iPhone werkt. Dit is zo omdat het simpelweg mogelijk is om meer informatie op een iPad weer te geven dan op een iPhone en we willen onze klanten de beste prestaties, mogelijkheden en zo veel mogelijk gemak bieden. Deze informatie wordt tevens gebruikt voor hulp bij problemen.

Bepaalde Yardi Mobile Apps, zoals de Maintenance Mobile App en de Maintenance Manager App, bevatten functies voor het volgen van de locatie van het apparaat. Yardi gebruikt de locatiegegevens van het apparaat uitsluitend om de inherente functionaliteit van die functie te kunnen bieden – met andere woorden, om de monteur te helpen en om de meest optimale route voor de monteur weer te geven, om de huidige locatie van de gebruiker op de kaart weer te geven, om in de app te registreren waar foto’s zijn genomen en om de locatie van het apparaat te registreren op het moment dat er gegevens met onze servers worden gesynchroniseerd.

Zoals we al in het begin van deze Privacyverklaring hebben vermeld: als u meer wilt weten over hoe uw werkgever (of nogmaals, de Geautoriseerde Licentiehouder indien van toepassing) de informatie mag gebruiken die wordt ingevoerd in of op andere wijze gekoppeld is aan het gebruik van deze App door u, dient u navraag te doen bij uw werkgever (of een andere Geautoriseerde Licentiehouder indien van toepassing) – in ieder geval niet bij Yardi. Als u vragen hebt met betrekking tot deze Privacyverklaring of het beperkte gebruik van informatie door Yardi die is verzameld via de Yardi Mobile App, kunt u contact opnemen met Yardi Systems, Inc. via:

YARDI SYSTEMS, INC.
Attn: Legal Department/Privacy Manager
430 S. Fairview Ave.
Goleta, CA  93117

YARDI MOBILE APPS IN DE APP STORE VAN APPLE
Dit gedeelte is uitsluitend op u van toepassing indien u de Yardi Mobile App vanuit de App Store van Apple gedownload hebt. Naast deze Voorwaarden (behalve de licentie die wordt verleend in het gedeelte van deze Voorwaarden hieronder genaamd “Yardi-technologie”) accepteren Yardi en u dat deze Voorwaarden uitsluitend worden overeengekomen tussen u en Yardi, en niet met een onafhankelijk derde partij, waaronder Apple, Inc. Deze Voorwaarden zijn niet bedoeld om te voorzien in regels voor het gebruik van de Yardi Mobile App die minder beperkend zijn dan of op andere wijze strijdig zijn met de Gebruiksregels die uiteengezet worden voor Applicaties waarvoor een Licentie benodigd is in de Servicevoorwaarden van de App Store vanaf de datum daarvan (waarvan u aangeeft dat u in de gelegenheid bent gesteld om deze door te nemen en te aanvaarden). Onverminderd alle voorwaarden die hier worden genoemd verleent Yardi u bij dezen een persoonlijke, beperkte, niet-commerciële, niet-exclusieve, niet als sublicentie uitgeefbare, niet-overdraagbare, herroepbare licentie voor het downloaden, installeren en gebruiken van één (1) exemplaar van de Yardi Mobile App in de vorm van een objectcode op uw apparaat dat compatibel is met de App Store (het “Apparaat”), uitsluitend gedurende de Termijn van uw Geautoriseerde Licentieovereenkomst, uitsluitend voor Zakelijke Doeleinden en voor zover toegestaan door de Gebruiksregels die uiteengezet worden in de Servicevoorwaarden van de App Store vanaf de datum daarvan. U erkent dat, wanneer een onafhankelijke derde partij beweert dat de Yardi Mobile App of het bezit en gebruik van de Yardi Mobile App door u de intellectuele eigendomsrechten van derden schendt, Apple niet verantwoordelijk is voor het onderzoek, het verweer, de schikking en de kwijting van een dergelijke vordering met betrekking tot een schending van de intellectuele eigendomsrechten. Voorts erkent u dat Apple niet verantwoordelijk is voor het behandelen van vorderingen met betrekking tot de Yardi Mobile App of een andere Yardi-technologie of het bezit en/of gebruik door u van de Yardi Mobile App of andere Yardi-technologie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (i) productaansprakelijkheidsvorderingen; (ii) vorderingen waarbij beweerd wordt dat de Yardi Mobile App of andere Yardi-technologie niet in overeenstemming is met toepasselijke wettelijke of regulerende voorschriften; en (iii) vorderingen die voortvloeien uit consumentenbeschermingswetten of soortgelijke wetten. U erkent en aanvaardt alleen met betrekking tot Yardi Mobile Apps die via de App Store van Apple worden gedistribueerd dat Apple en dochterondernemingen van Apple externe begunstigden zijn van deze Voorwaarden en dat Apple het recht heeft (en geacht wordt dit recht te hebben aanvaard) deze Voorwaarden ten uitvoer te brengen jegens u als een onafhankelijke begunstigde van deze Voorwaarden wanneer u de voorwaarden van deze Voorwaarden aanvaardt.

YARDI-TECHNOLOGIE
Onverminderd deze Voorwaarden verleent Yardi u bij dezen een persoonlijke, beperkte, niet-commerciële, niet-exclusieve, niet als sublicentie uitgeefbare, niet-overdraagbare, herroepbare licentie voor het downloaden, installeren en gebruiken van één (1) exemplaar van de Yardi Mobile App in de vorm van een objectcode op één enkel apparaat waarvoor de Yardi Mobile App ontwikkeld is, uitsluitend gedurende de Termijn van uw Geautoriseerde Licentieovereenkomst en uitsluitend voor Zakelijke Doeleinden. Yardi-technologie wordt beschermd door de wetgeving met betrekking tot het auteursrecht, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze Voorwaarden en de voorwaarden van uw Geautoriseerde Licentieovereenkomst met Yardi zijn van toepassing op het Gebruik van Yardi-technologie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot restricties met betrekking tot het gebruiken, kopiëren, bekendmaken, distribueren en decompileren; echter mits de bepalingen van deze Voorwaarden van toepassing zijn op het Gebruik van deze Yardi Mobile App door u indien deze Voorwaarden en uw Geautoriseerde Licentieovereenkomst met Yardi strijdig zijn. Geen enkel deel van Yardi-technologie mag worden bekendgemaakt of verveelvoudigd in enige vorm met welk middel dan ook zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Yardi. Yardi-technologie mag niet op enige manier worden gekopieerd, aangepast, verveelvoudigd, opnieuw gepubliceerd, online geplaatst, overgedragen, verkocht, te koop aangeboden of opnieuw worden gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Yardi vooraf. U dient zich te houden aan alle kennisgevingen, overeenkomsten, informatie of beperkingen die zijn opgenomen in, bijgevoegd zijn bij of op een andere manier verband houden met Yardi-technologie. Yardi® is een geregistreerd handelsmerk van Yardi; ook het Yardi-logo en productnamen zijn handelsmerken van Yardi. U stemt ermee in de handelsmerken van Yardi niet op enige manier te tonen of te gebruiken zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Yardi vooraf. Yardi-technologie bevat bedrijfseigen informatie over softwareprocessen, algoritmes en gegevensmodellen; dit betreft Vertrouwelijke Informatie in de betekenis van uw Geautoriseerde Licentieovereenkomst en vormt handelsgeheimen. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor gebruik in verband met het gebruik van Yardi-software door Geautoriseerde Licentiehouders en exclusief voor Zakelijke Doeleinden en geen enkel ander doel. U mag Yardi-technologie of Vertrouwelijke Informatie van Yardi niet gebruiken om de concurrentie aan te gaan met Yardi en u mag deze niet bekendmaken aan een concurrent van Yardi. Een gedownload of gekopieerd exemplaar van Yardi-technologie moet de auteursrechtvermelding bevatten waarmee dergelijke Yardi-technologie gepaard gaat. U mag Yardi-technologie niet aanpassen.

VERBODEN ACTIVITEITEN
Het is verboden om minachtend, onwettig, schennend, hatelijk, schadelijk, bedreigend, grof, kwetsend, obsceen, vulgair, lasterlijk, racistisch of op andere wijze verwerpelijk materiaal via de Yardi Mobile App te verzenden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal dat aanzet tot gedrag dat als misdrijf wordt gezien, de oorzaak is voor burgerlijke aansprakelijkheid of op een andere manier een overtreding van de wet vormt. U stemt er tevens zonder beperkingen mee in dat u:

  1. een apparaat, software of routine niet zult gebruiken met het doel om de correcte werking van deze Yardi Mobile App of een Yardi-technologie te hinderen of proberen te hinderen (bijvoorbeeld het door Yardi gehoste softwareplatform Voyager);
  2. deze Yardi Mobile App niet zal openen of gebruiken op een andere manier dan via de door Yardi geleverde gebruikersinterface voor het openen en gebruiken van deze Yardi Mobile App;
  3. niet zult proberen om de Yardi Mobile App-software of een Yardi-technologie te decoderen, decompileren, ontmantelen of reverse-engineeren;
  4. Yardi-technologie niet in een andere webpagina zult monteren;
  5. geen gegevens over gebruikers van de Yardi Mobile App zult verzamelen of opslaan.

U stemt ermee in de beveiliging van een Yardi Mobile App of een andere Yardi-technologie niet te schenden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (a) pogen de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te onderzoeken, scannen of te testen of om de veiligheids- en bevestigingsmaatregelen te schenden zonder de juiste autorisatie, of (b) pogen de diensten voor een gebruiker, host of netwerk te hinderen met inbegrip van, maar niet beperkt tot het overladen, overspoelen, versturen van spam, versturen van mailbommen, het laten crashen of andere Denial of Service-aanvallen of andere aanvallen door een virus in deze Yardi Mobile App te verwerken of hiermee te versturen. U erkent en aanvaardt dat het schenden van de beveiliging van deze Yardi Mobile App of een andere beveiligingsmethode van Yardi kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

GARANTIEDISCLAIMER
U BEGRIJPT EN AANVAARDT UITDRUKKELIJK DAT:

  1. TDE YARDI MOBILE APP EN YARDI-TECHNOLOGIE (ANDERS DAN UITDRUKKELIJK VERMELD IN EEN GEAUTORISEERDE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR GEAUTORISEERDE GEBRUIKERS) DIE VOOR GEBRUIK VERKRIJGBAAR ZIJN VIA DEZE YARDI MOBILE APP WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN EN BESCHIKBAAR ZIJN ZONDER ENIGE GARANTIE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DOET YARDI UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT DEZE YARDI MOBILE APP EN DE YARDI-TECHNOLOGIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
  2. YARDI GARANDEERT NIET DAT (i) DEZE YARDI MOBILE APP VOLDOET AAN UW VEREISTEN, (ii) DEZE YARDI MOBILE APP ONONDERBROKEN, OP TIJD, VEILIG EN FOUTLOOS ZAL WERKEN, (iii) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE YARDI MOBILE APP OF DE YARDI-TECHNOLOGIE DIE TOEGANKELIJK IS VIA DEZE YARDI MOBILE APP NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZIJN, (iv) DE KWALITEIT VAN EEN YARDI-TECHNOLOGIE WAARTOE U TOEGANG VERKRIJGT EN DIE U GEBRUIKT VIA DEZE YARDI MOBILE APP VOLDOET AAN UW VERWACHTINGEN, EN (v) FOUTEN IN DEZE YARDI MOBILE APP OF IN YARDI-TECHNOLOGIE WAARTOE U TOEGANG HEBT OF DIE U GEBRUIKT VIA DEZE YARDI MOBILE APP GECORRIGEERD WORDEN.

BEËINDIGING EN AANPASSINGEN OF ONDERBREKING VAN DE YARDI MOBILE APP
Wanneer uw Geautoriseerde Licentieovereenkomst wordt beëindigd of verloopt, (i) worden alle licenties en andere rechten die aan u verleend zijn onder deze Voorwaarden onmiddellijk beëindigd en (ii) dient u het gebruik van de Yardi Mobile App te staken en de app van uw apparaat te verwijderen. U kunt deze Voorwaarden te allen tijde beëindigen door het gebruik van de Yardi Mobile App te staken en de app van uw apparaat te verwijderen. Yardi is te allen tijde het recht voorbehouden om de service en ondersteuning voor deze Yardi Mobile App (of een deel daarvan) van tijd tot tijd, tijdelijk of permanent, met of zonder kennisgeving aan te passen of te onderbreken. U aanvaardt dat Yardi niet aansprakelijk is jegens u of een onafhankelijke derde partij voor aanpassingen, onderbrekingen of beëindiging van de service en ondersteuning voor deze Yardi Mobile App.

Auteursrechtelijke informatie Yardi:

Auteursrecht © 1999-2015 Yardi Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden.

ACTUALISERING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING EN GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR YARDI MOBILE APPS
Yardi mag van tijd tot tijd de voorwaarden en kennisgevingen waaronder de Yardi Mobile Apps worden aangeboden actualiseren of wijzigen. Wanneer Yardi zaken actualiseert of wijzigt, dient het bedrijf de datum in de aanduiding “voor het laatst bijgewerkt” boven aan deze Voorwaarden aan te passen. U dient zelf regelmatig deze voorwaarden te raadplegen om recente wijzigingen te kunnen zien. Als u na actualisering van deze Voorwaarden de Yardi Mobile Apps blijft gebruiken, bevestigt u hiermee dat u akkoord gaat met deze geactualiseerde, aangepaste of gewijzigde Voorwaarden.

VRIJWARING
U dient Yardi en zijn functionarissen, directeurs, werknemers, aandeelhouders, opvolgers, agenten, aangesloten bedrijven en relevante derden, met inbegrip van adverteerders, distributiepartners, doorverwijzende partners, dienstverleners, licentiegevers, licentiehouders, consultants en contractanten (gezamenlijk de “Yardi-entiteiten”) in te dekken, te verdedigen en vrij te waren tegen vorderingen, aansprakelijkheid, verliezen, kosten, schade of uitgaven, met inbegrip van redelijk geachte honoraria en kosten voor advocaten die direct of indirect voortvloeien uit of op enige wijze verband houden met: (iii) uw toegang tot en Gebruik van deze Yardi Mobile App; (ii) een schending van of inbreuk op deze Voorwaarden; of (iii) een schending van of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten, publiciteitsrechten, vertrouwelijkheidsrechten of eigendomsrechten of een deel daarvan als gevolg van het gebruik van de Yardi Mobile door u, (gezamenlijk de “Vorderingen”). U bent uitsluitend verantwoordelijk voor het verdedigen van enige Vorderingen en voor het betalen van verliezen, kosten, schadevergoedingen of uitgaven die voortvloeien uit het voorgaande aan derden en Yardi-entiteiten. Yardi heeft het recht om naar eigen oordelen zijn eigen juridisch adviseur te kiezen om Yardi te verdedigen tegen Vorderingen (hiermee komen uw verdedigings- en vrijwaringsverplichtingen echter niet te vervallen). U dient Yardi onmiddellijk op de hoogte te stellen indien u zich bewust wordt van daadwerkelijke of mogelijke Vorderingen. U mag niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Yardi schikken, beschikken of een schikking aangaan of uitspraak aanvaarden voor een Vordering (of daar al dan niet over beschikt is op enige wijze) die jegens u wordt ingesteld indien een dergelijke schikking of uitspraak leidt tot verplichtingen of aansprakelijkheid voor Yardi.

NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERVOLGSCHADE
VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING ZIJN YARDI EN ZIJN LEVERANCIERS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADEVERGOEDINGEN (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADEVERGOEDING VOOR DERVING VAN DE WINST VAN HET BEDRIJF, ONDERBREKING VAN ACTIVITEITEN, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE OF ANDERE GELDELIJKE VERLIEZEN) DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DE YARDI MOBILE APP OF HET ONVERMOGEN OM DEZE TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS YARDI OF EEN DERGELIJKE PARTIJ GEADVISEERD IS OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADES. IN GEEN GEVAL BEDRAAGT DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR ALLE SCHADE IN ÉÉN OF MEER RECHTZAKEN DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DEZE YARDI MOBILE APP DOOR U MEER DAN $ 50,00. DEZE BEPERKING GELDT, ONGEACHT HET NIET-SLAGEN VAN EEN EVENTUEEL NOODZAKELIJK RECHTSMIDDEL. OMDAT SOMMIGE STATEN HET NIET TOESTAAN DAT AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE WORDT UITGEZONDERD OF BEPERKT, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

ALGEMENE INFORMATIE
U mag deze Voorwaarden (uw recht om deze Yardi Mobile App onder deze Voorwaarden te downloaden en te Gebruiken) niet gedeeltelijk of in zijn geheel overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Yardi. Een poging tot overdracht die in overtreding is met deze Voorwaarden wordt nietig geacht. Yardi mag te allen tijde deze Voorwaarden vrijelijk en zonder kennisgeving overdragen. Onverminderd het voorgaande zijn deze Voorwaarden bindend en komen deze ten goede aan de toegelaten opvolgers en rechtverkrijgenden van elke partij. Op deze Voorwaarden en de relatie tussen u en Yardi is het recht van de Verenigde Staten en de Staat Californië van toepassing zoals dergelijk recht wordt toegepast op overeenkomsten die in hun geheel worden aangegaan en uitgevoerd in de Staat Californië. Enige rechtshandeling of gerechtelijke actie met betrekking tot of voortvloeiend uit deze Voorwaarden wordt uitsluitend behandeld door een bevoegde rechtbank in de stad Santa Barbara, Staat Californië (of de bevoegde rechtbank die zich het dichtst bevindt bij de stad Santa Barbara, Staat Californië, CA, indien er zich geen bevoegde rechtbank in de stad Santa Barbara, CA, bevindt) en de partijen onderwerpen zich aan de jurisdictie van deze rechtbanken en doen uitdrukkelijk afstand van het recht dat zij mogelijkerwijs anders hebben om een dergelijke rechtshandeling elders in te stellen en te laten beschikken. Als Yardi er niet in slaagt een recht of bepaling van deze Voorwaarden te gebruiken of ten uitvoer te brengen, betekent dit niet dat het bedrijf afstand doet van dit recht of deze bepaling. Als een bepaling uit deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank onuitvoerbaar wordt bevonden, gaan de partijen er desondanks mee akkoord dat de rechtbank dient te pogen om de intenties van de partijen zoals die in de bepaling besloten liggen te volgen; anders blijven deze Voorwaarden volledig van kracht. De subkoppen in deze Voorwaarden dienen ter gemak en hebben geen juridische of contractuele invloed.

 

Categories